Zaprogramuj Przyszłość – szkolenia z programowania dla pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania, realizatorzy projektu „Zaprogramuj przyszłość”, zapraszają pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na bezpłatne szkolenia z programowania. Rekrutacja trwa.

Projekt skierowany jest do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych nauczania wszystkich przedmiotów. Zachęcamy całe zespoły konsultantów i pracowników do udziału w proponowanym procesie rozwoju. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli w jakościowo lepszy sposób wspierać nauczycieli w procesie wdrażania treści dotyczących programowania do edukacji. Zdobyta wiedza umożliwi również przygotowanie programu własnego warsztatu z programowania dla nauczycieli i dzieci.

Nasza oferta edukacyjna to:

  • 32-godzinne szkolenie (dwa zjazdy weekendowe) – pokażemy jak wprowadzać elementy programowania z wykorzystaniem metod „bez komputera” oraz z urządzeniami i zasobami cyfrowymi;
  • zestaw autorskich i przygotowanych specjalnie dla edukatorów materiałów dydaktycznych, w zestawie: gra edukacyjna wspierająca naukę programowania, scenariusze i materiały pozwalające realizować projekty z nauczycielami oraz dziećmi,
  • wsparcie on-line w postaci tematycznych webinariów i platformy edukacyjnej,
  • duża dawka inspiracji oraz możliwość czerpania z doświadczeń praktyków i trenerów naszego programu.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie: 

  • zdobycie wiedzy i narzędzi do poszerzenia oferty edukacyjnej swojej placówki,
  • szansa na rozwój zawodowy i pasji związanych z szeroko rozumianą edukacją,
  • podniesienie kompetencji cyfrowych potwierdzone certyfikatem,
  • poznanie metodyki nauczania programowania najmłodszych,
  • okazja do nawiązania współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,
  • przynależność do ogólnopolskiej społeczności nauczycieli i edukatorów uczących programowania (wymiana doświadczeń i wiedzy, wzajemna inspiracja).

Do udziału w warsztatach niewymagane są umiejętności informatyczne. Prezentowane treści są uniwersalne dla wszystkich obszarów edukacji wczesnoszkolnej.

Formularz zgłoszeniowy

W szkoleniach mogą uczestniczyć pracownicy tych placówek, które swoim zakresem działań obejmują wybrane powiaty. Mapa powiatów.

Program, terminy i miejsca szkoleń.

Czym jest Zaprogramuj przyszłość?

„Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy program edukacji cyfrowej realizowany przez  Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 1 200 nauczycieli i 450 edukatorów (pracowników publicznych bibliotek, ośrodków kultury i placówek doskonalenia nauczycieli), w szczególności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania uczniów klas 1-3. Pozwoli to na prowadzenie ciekawych zajęć z programowania dla swoich podopiecznych.

„Zaprogramuj Przyszłość” to 9 projektów regionalnych, realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Więcej o projekcie

Fanpage projektu

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa