Konferencja „Zafascynowani różnorodnością”

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie ma zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną „Zafascynowani różnorodnością. Skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”. Konferencja odbędzie się 24 marca 2018 r. w budynku Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50.

Celami organizowanego wydarzenia są:

  • prezentacja zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • integracja podmiotów zaangażowanych na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.

Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pracowników kuratoriów oświaty, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli. Wśród zaproszonych gości i prelegentów są przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, eksperci z zakresu pedagogiki i psychologii reprezentujący sześć instytucji naukowych, którzy z pewnością zapewnią wysoki poziom merytoryczny i stworzą wiele okazji do żywej wymiany zdań i doświadczeń.

Mamy nadzieję, że konferencja ta będzie źródłem wielu inspiracji w codziennej pracy z dziećmi i stworzy swoiste forum dzielenia się tym, co najlepsze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w województwie lubelskim.

Program konferencji

Zapisy za pośrednictwem formularza

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa