Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

Agencja jest niezależną organizacją zrzeszająca ministerstwa edukacji krajów europejskich. Polska jest jednym z 31 krajów członkowskich. W ramach działań Agencji podejmowane są liczne projekty tematyczne, analiza badań i przykładów dobrych praktyk oraz wypracowywane i upowszechniane są rekomendacje. W licznych inicjatywach Agencji uczestniczą także placówki  z Polski.

Film opowiada o działaniach agencji oraz założeniach i wdrażaniu  edukacji włączającej.

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa