Bezpieczeństwo uczniów w sieci – kontakt z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi

fot.www.edukacja.fdds.pl
fot.www.edukacja.fdds.pl

Znacząca część dzieci i młodzieży w Polsce ma styczność z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi – szczególnie chłopcy i starsza młodzież. Problem ten wymaga podjęcia stosownych działań. Istnieje związek między nadużywaniem internetu a kontaktem z pornografią. Należy więc zwracać uwagę dzieci nie tylko na czas spędzany online, ale także na to, jakie aktywności podejmują i z jakimi treściami mają kontakt. Częste oglądanie pornografii jest związane z umacnianiem stereotypów płciowych oraz niebezpiecznymi przekonaniami dotyczącymi przyzwolenia na seks, co może prowadzić do przemocy seksualnej wobec dziewczyn i kobiet.

Na stronie internetowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zamieszczone zostały materiały informacyjne dotyczące tej tematyki.

Raport zawiera informacje na temat skali problemu kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią oraz związku między tym kontaktem a jego konsekwencjami psychospołecznymi i zdrowotnymi.

Badanie zrealizowano w 2017 roku na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 3943 uczniów w wieku 11–18 lat. Łącznie badanie przeprowadzono w 90 szkołach na terenie całej Polski.

Broszura  skierowana jest do nauczycieli, pedagogów i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Można dowiedzieć się z niej, czy kontakt z pornografią szkodzi, co na temat pornografii mówi prawo, kto ogląda pornografię, jak często i gdzie, co możemy zrobić, żeby zapobiegać temu problemowi. Dodatkowo w publikacji zostały opisane dobre praktyki.

  • Scenariusze zajęć:
  1. „Rozumiem i wybieram. Jak korzystać z zasobów internetu, aby sobie nie zaszkodzić? (11–14 lat)”

Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom, że nie wszystkie treści w internecie są prawdziwe, a kontakt z nimi może mieć negatywny wpływ na człowieka.

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, że mają prawo być ciekawi różnych ważnych tematów, w tym dotyczących seksualności i rozwoju człowieka. Dowiedzą się, gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące pytania, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo i uzyskać rzetelną wiedzę.

  1. „Rozumiem i wybieram. Jak korzystać z zasobów internetu, aby sobie nie zaszkodzić? (15–18 lat)”

Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, jakie wartości są ważne w bliskich związkach między dwojgiem ludzi oraz skąd mogą czerpać rzetelną wiedzę na ten temat.

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jakim celu są tworzone materiały pornograficzne oraz uświadomią sobie, że nie są one właściwym źródłem wiedzy o seksualności, a oglądanie ich może negatywnie wpływać na funkcjonowanie człowieka.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa