Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów. Pierwsze robocze spotkanie zespołu autorów

W dniach 15–16 grudnia 2017 r. w Sulejówku odbyło się pierwsze robocze spotkanie zespołu autorów, którzy opracują program szkolenia dla trenerów. Kolejnym krokiem będzie przeszkolenie 500 osób z całej Polski – co najmniej jednej osoby z powiatu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

 

Małgorzata Bugaj, Alicja Adamczyk-Galińska, Agnieszka Kośkiewicz, Edyta Załoga
Uczestnicy spotkania autorów Programu szkolenia dla trenerów
Uczestnicy spotkania autorów Programu szkolenia dla trenerów
Grzegorz Grabski i Katarzyna Druczak

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa