Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, edycja V

W odpowiedzi na liczne prośby szkół, przedłużamy do 16 października br. termin nadsyłania zgłoszeń do piątej edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Adresaci konkursu:
Do udziału zachęcamy wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży prowadzące kształcenie zawodowe.

Cel konkursu:
Chcemy wyłonić oraz promować szkoły i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.

Czas trwania konkursu: lipiec – grudzień  2017r.

Aby wziąć w nim udział szkoła powinna przesłać formularz zgłoszenia do 
16 października 2017 r. Szkoła może przesłać więcej niż jeden formularz pod warunkiem, że w każdym formularzu jest przedstawiony inny obszar zawodowy. 

Szczegóły konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” znajdują się w Regulaminie.

Osoba do kontaktu:
Andrzej Brzozowski
telefon: (22) 345-37-13
(22) 345 37 00 wew. 511
e-mail: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Regulamin

Ostatnia aktualizacja:

Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, edycja V

W odpowiedzi na liczne prośby szkół, przedłużamy do 16 października br. termin nadsyłania zgłoszeń do piątej edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Adresaci konkursu:
Do udziału zachęcamy wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży prowadzące kształcenie zawodowe.

Cel konkursu:
Chcemy wyłonić oraz promować szkoły i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.

Czas trwania konkursu: lipiec – grudzień  2017r.

Aby wziąć w nim udział szkoła powinna przesłać formularz zgłoszenia do 
16 października 2017 r. Szkoła może przesłać więcej niż jeden formularz pod warunkiem, że w każdym formularzu jest przedstawiony inny obszar zawodowy. 

Szczegóły konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” znajdują się w Regulaminie.

Osoba do kontaktu:
Andrzej Brzozowski
telefon: (22) 345-37-13
(22) 345 37 00 wew. 511
e-mail: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Regulamin

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa