Konferencja „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze SPE”

6 czerwca 2017 r. w ORE odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” organizowana przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) dla dyrektorów szkół, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz osób koordynujących doradztwo edukacyjno-zawodowe w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach.

Celem konferencji było:

  • zwrócenie uwagi na potrzebę efektywnego doradztwa zawodowego dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE),
  • doskonalenie systemu doradztwa zawodowego w zakresie wspierania uczniów ze SPE.

Podczas konferencji uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami dotyczącymi doradztwa zawodowego w nowej podstawie programowej, a także z założeniami projektu realizowanego w ORE „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” i nowymi perspektywami doradztwa. Następnie goście z Zabrza (doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Centrum Edukacji) przedstawili dobrą praktykę dotyczącą współpracy różnych podmiotów oświatowych w zakresie doradztwa zawodowego.

Uczestnicy konferencji poznali także wyzwania i dylematy w doradztwie zawodowym w placówkach resocjalizacyjnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Przedstawicielka Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Szkolnych RP omówiła oczekiwania środowiska doradczego wobec szkół oraz przybliżyła sposoby planowania doradztwa zawodowego i skutecznej realizacji zadań szkoły w tym zakresie.

Kolejna prelegentka opowiedziała o planowaniu kariery zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością – na przykładzie doświadczeń Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Podsumowaniem konferencji był panel dyskusyjny „Potrzeby szkół i placówek w obszarze efektywnego doradztwa zawodowego – perspektywa kompleksowa”.

Na potrzeby konferencji powstała w WSPE publikacja „Doradztwo zawodowe w szkole”, w której zostały zebrane najistotniejsze informacje dotyczące doradztwa zawodowego, obecnie i po zmianach, w szczególności w odniesieniu do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W załączniku przedstawiono ograniczenia zdrowotne uczniów z niepełnosprawnościami wobec niektórych zawodów. Zapraszamy do lektury!

{phocagallery view=category|categoryid=354|limitstart=0|limitcount=8}

Załączniki:

Doradztwo zawodowe w szkole.

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa