Raport z ankiety „Ważne decyzje – wybór szkoły”

Do zaplanowania działań marketingowych szkoły i placówki oświatowej oraz podejmowania optymalnych decyzji w tym zakresie niezbędne jest poznanie zasad funkcjonowania rynku edukacyjnego. Należy kierować się tutaj głównie informacjami z „przyszłości”, czyli wiarygodnymi prognozami – trendami. W Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy przeprowadzono próbę badania rynku edukacyjnego dotyczącą decyzji uczniów podejmowanych przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Już po raz trzeci uczestnicy sieci wsparcia NAUKA ZAWODU, wspólnie z uczestnikami kursu „Marketing edukacyjny w kształceniu zawodowym”, przeprowadzili ankietę „Ważne decyzje – wybór szkoły”. Badaniem objęto 1792 uczniów i absolwentów z terenu 16 województw. Wyniki ankiety służą do praktycznego poznania sposobów i metod uzyskiwania informacji, potrzebnych do planowania i organizacji działań marketingowych (promocji szkoły).

Efektem przeprowadzonych badań jest „Raport z ankiety Ważne decyzje – wybór szkoły”, przedstawiający aktualne dane o źródłach uzyskiwania informacji o szkołach, a także o czynnikach, którymi objęci badaniem uczniowie i absolwenci kierowali się w trakcie podejmowania decyzji o wyborze ścieżki kształcenia. Wskazuje też osoby mające wpływ na wybór szkoły dokonywany przez ucznia. W opracowaniu zrezygnowano z ocen i komentarzy przedstawionych wyników badań, pozostawiając je czytelnikowi i uczestnikom kursu „Marketing edukacyjny”.

Opracowanie przeznaczone jest dla doradców zawodowych oraz osób zajmujących się marketingiem edukacyjnym. Jest także materiałem pomocniczym dla uczestników kursu „Marketing edukacyjny”. Wyniki ankiety mogą być pomocne także w planowaniu działań marketingowych, czyli tworzeniu strategii promocji szkoły.

Załączniki:

Raport z ankiety Ważne decyzje – wybór szkoły

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa