Zapraszamy do udziału w sieci współpracy i samokształcenia

Hand draw social network on black board using chalk
Hand draw social network on black board using chalk

W ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów” we współpracy z Wydziałem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji prowadzone są ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia: Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (sieć 6) oraz Wspieranie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (sieć 7).

Sieci już działają, uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, wspólnie poszukują nowych rozwiązań, doskonalą swój warsztat pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz wspomagania szkół. Osoby zainteresowane dołączeniem do grona uczestników prosimy o kontakt z koordynatorem sieci – Moniką Dobrowolską, monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Więcej informacji na stronie projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów”.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa