Szkolenie „Możliwości wykorzystania metody tutoringu szkolnego w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie Możliwości wykorzystania metody tutoringu szkolnego w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które odbędzie się w dniach 15–16 marca 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Cele przedsięwzięcia:

  • wzmocnienie roli wychowawczej szkoły – kształtowanie postaw i kompetencji uczniów;
  • wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami;
  • przekazanie wiedzy na temat tutoringu;
  • poszerzenie kompetencji w zakresie skutecznego rozpoznawania potencjału ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE);
  • odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów;
  • poprawa relacji uczeń – nauczyciel;
  • poznanie dobrych praktyk w zakresie zastosowania metody tutoringu szkolnego w pracy z uczniami ze SPE.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów i specjalistów ze szkół (II–IV etap edukacyjny).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie i rejestrację jednej osoby z placówki.

Szczegółowe informacje i zapisy na szkolenie.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa