Ewaluacja Modelu Lokalnej Współpracy – prezentacja wyników badań

Zapraszamy do udziału w konferencji „Ewaluacja Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi − prezentacja wyników badań naukowych”, która odbędzie się 27 stycznia 2017 roku w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Cele konferencji: prezentacja wyników ewaluacji Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prezentacja dobrych praktyk w Polsce w zakresie organizacji psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze SPE oraz dyskusja panelowa nt. rozwiązań proponowanych w Modelu.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół/przedszkoli i specjalistów.

Zapisy prowadzone są za pomocą elektronicznego formularza na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa