wrzesień 2015

Wspomaganie szkoły – krok po kroku

Od stycznia 2016 roku placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne mają nowe zadanie – wspomaganie szkół i przedszkoli. Wielu pracowników tych instytucji zadaje sobie pytanie, w jaki sposób diagnozować pracę szkół, jak planować współpracę z dyrektorem, jak organizować działania wspierające nauczycieli w pracy, a szkoły w rozwoju. Zapraszamy do lektury naszego poradnika, który krok po kroku pokazuje, jak realizować proces wspomagania szkół.

Jak samorząd może wspierać szkoły?

Organizacja wspomagania zależy od zaangażowania jednostek samorządów terytorialnych. Samorządy prowadzące placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne starają się nie narzucać rozwiązań w zakresie nowych zadań. Pozostawiają dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji kierownictwu tych instytucji. Udział organów prowadzących jest jednak ważny z punktu widzenia kompleksowego wspomagania – jego efektywność można bowiem zapewnić jedynie dzięki bliskiej współpracy tych trzech instytucji i strategicznemu […]

„To MY tworzymy świat”

Program edukacyjny z konkursem mutimedialnym „To MY tworzymy świat” adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy za pomocą obrazu chcą wyrazić swój punkt widzenia, opowiedzieć o współczesnym świecie widzianym z własnej perspektywy, pokazać jego piękno i wyzwania przed jakimi stoi.

Edukacja matematyczna

Okiem eksperta Poradniki i materiały edukacyjne Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela [pdf. 1.47 MB] Klubik małego matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego (zbiór zadań i ćwiczeń z komentarzami) [pdf. 4.43 MB] Razem z dzieckiem (poradnik na temat planowania pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, w tym rozwijania kompetencji matematycznych, wydrukowany i wysłany do wszystkich szkół podstawowych),[pdf. 2.60 […]

E-podręczniki coraz popularniejsze!

Lawinowo rośnie liczba uczniów i nauczycieli korzystających z e-podręczników. Zainteresowanie portalem jest ponad 100 razy większe niż w poprzednim roku szkolnym, kiedy prezentowano jedynie przykładowe treści. Od początku roku szkolnego strona www.epodreczniki.pl została odwiedzona ponad 300.000 razy!

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa