E-podręczniki coraz popularniejsze!

Lawinowo rośnie liczba uczniów i nauczycieli korzystających z e-podręczników. Zainteresowanie portalem jest ponad 100 razy większe niż w poprzednim roku szkolnym, kiedy prezentowano jedynie przykładowe treści. Od początku roku szkolnego strona www.epodreczniki.pl została odwiedzona ponad 300.000 razy!

Udostępnione są już 23 pełne e-podręczniki oraz ponad 1700 pozalekcyjnych zasobów dodatkowych. Ich liczba zwiększa się z dnia na dzień, podobnie jak rośnie liczba korzystających z zawartości portalu.

Już dziś uczniowie i nauczyciele mogą zakładać indywidualne konta lub logować się na platformie. Równocześnie testowane są nowe funkcjonalności, które pozwalają na personalizację treści e-podręcznika. Zalogowani użytkownicy mogą przy tym tworzyć własne notatki oraz odwołania do dowolnych zasobów edukacyjnych w sieci.

Wprowadzana jest również integracja platformy www.epodreczniki.pl z dziennikami elektronicznymi

Coraz więcej osób korzysta z e-podręczników poprzez urządzenia mobilne. Już około piętnastu procent wejść pochodzi ze smartfonów oraz tabletów. Przypomnijmy, że z e-podręczników można korzystać nie tylko na laptopach, komputerach, ale także m.in. na tablicach interaktywnych. E-podręczniki działają we wszystkich systemach operacyjnych i przeglądarkach internetowych. Wkrótce pojawią się wersje offline w postaci aplikacji natywnych

Choć oczywiście zdecydowanie najwięcej osób korzysta z nich w Polsce, to jednak e-podręczniki stają się coraz ważniejsze w edukacji polskich dzieci i młodzieży za granicą. Dzięki nim znika dotychczasowa bariera dostępności wiedzy szkolnej. Osoby mieszkające poza granicami kraju mają te same możliwości jak osoby uczące się w Polsce.

Docelowo do 15 listopada br. na platformie internetowej www.epodreczniki.pl znajdzie się kompletny zestaw do nauki 14 przedmiotów – począwszy od szkoły podstawowej do matury: e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i społeczeństwa, historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, zajęć komputerowych, informatyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Zapraszamy na www.epodreczniki.pl (pisane bez myślnika)

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa