Nowe przykładowe programy dla zawodów ujętych w klasyfikacji szkolnictwa branżowego: technik robotyk, technik spawalnictwa, technik automatyk, technik fotografii i multimediów, technik gospodarki odpadami

Źródło: Pixabay
Źródło: Pixabay
Źródło: PixabayŹródło: Pixabay

W Wydziale Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy trwają prace nad zadaniem

„Opracowanie przykładowych programów nauczania dla zawodów ujętych w klasyfikacji szkolnictwa branżowego”.

Przy udziale ekspertów opracowywane są następujące przykładowe programy nauczania:

  • technik robotyk,
  • technik spawalnictwa,
  • technik automatyk,
  • technik fotografii i multimediów,
  • technik gospodarki odpadami.

Podstawowym dokumentem określającym zakres treści nauczania, w tym wiedzy, umiejętności oraz tzw. kompetencji miękkich jest podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, którą dla każdego zawodu określa Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Program nauczania zawodu stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej i jest narzędziem niezbędnym w organizacji edukacji szkolnej. Program pełni w tym przypadku rolę pomocniczą i służy do takiego zaplanowania i organizacji procesu kształcenia, aby efekty kształcenia określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.

Opracowywane w ORE programy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. Szkoła będzie mogła bezpośrednio pobierać gotowe dokumenty lub wykorzystać je w przygotowaniu szkolnych programów, po dokonaniu niezbędnej weryfikacji i dostosowaniu do obowiązujących przepisów.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa