Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego

W dniach 27-28 maja 2024 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zorganizował I Radę Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym – Pałac i Folwark Łochów w Łochowie. Zadanie realizowane było w porozumieniu z Departamentem Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa