Zmiana okresu realizacji projektu

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Informujemy, że decyzją Instytucji Pośredniczącej z dnia 17 listopada 2023 r. okres realizacji projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14” został wydłużony do 31 grudnia 2023 roku.

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa