Pilotażowe szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Informujemy, iż rozpoczęły się pilotażowe szkolenia dotyczące zagadnień związanych z organizacją i wdrażaniem edukacji włączającej realizowane w ramach projektu: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”.

Celem szkoleń jest weryfikacja modelu szkoleń i doradztwa oraz opracowanych na jego podstawie programów i pakietów materiałów szkoleniowych poprzez objęcie pracowników kadr systemu oświaty działaniami pilotażowymi.

Całość szkolenia realizowana jest on-line z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) w zależności od grupy odbiorców – w dwóch lub trzech zjazdach, za pośrednictwem platformy ZOOM.

Terminy szkoleń

Szkolenia dla kadr KO/JST – 2 zjazdy w przedziale czasowym:

  • I grupa: 20 kwietnia – 29 kwietnia 2022 r.
  • II grupa: 4 maja – 13 maja 2022 r.

Szkolenia dla pracowników PDN – 3 zjazdy w przedziale czasowym:

Szkolenia dla pracowników SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI – 3 zjazdy w przedziale czasowym:

  • I grupa: 27 kwietnia – 11 maja 2022 r.
  • II grupa: 16 maja – 2 czerwca 2022 r.

Szkolenia dla pracowników  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH   – 3 zjazdy prowadzone dla 6 różnych grup  w przedziale czasowym:

Rekrutacja odbywa się za pomocą platformy szkoleniowej szkolenia.ore.edu.pl. Osoby zainteresowane zachęcamy do śledzenia strony: szkolenia.ore.edu.pl

Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje się pod linkiem: Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowanie modelu szkolenia i doradztwa

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa