Aktualności

Aktualności

Zespół do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Źródło: gov.pl/web/edukacja/zespol-do-spraw-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi2

Minister Edukacji podjęła decyzję o wzmocnieniu współpracy z doświadczonymi organizacjami pozarządowymi, dla których istotne jest dobre funkcjonowanie uczniów w sprzyjającej atmosferze szkół i placówek, w pełni realizujących cele i zadania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne, kształtujących właściwe postawy dzieci i młodzieży. Dialog i współpraca będzie podejmowana na forum Zespołu do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, które dla dobra polskiej oświaty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo […]

Uszczuplone podstawy programowe – rozporządzenia podpisane

Źródło: gov.pl/web/edukacja/uszczuplone-podstawy-programowe–rozporzadzenia-podpisane

Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Współczesne problemy wychowania

W dniach 25 i 26.06.2024 r. przedstawiciele Wydziału Wychowania ORE uczestniczyli w konferencji naukowo-praktycznej Współczesne problemy wychowania, zorganizowanej przez Instytutu Badań Edukacyjnych. Konferencję otworzył dyrektor IBE prof. Maciej Jakubowski. Moderatorem poszczególnych paneli był prof. Piotr T. Nowakowski. Pierwszego dnia konferencji podczas paneli tematycznych omawiano następujące zagadnienia: Jaka jest współczesna młodzież? W dyskusji udział wzięli: prof. Jarosław Horowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Ewa Smołka z Lubelskiej Akademii […]

Język francuski dla potrzeb zawodowych

Marzenna Habib, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

W dniu 25 czerwca 2024 roku odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie konferencja zorganizowana przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytut Francuski w Warszawie przy Ambasadzie Francji w Polsce. Konferencję otworzyła wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Marzenna Habib. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele języka francuskiego, doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci. Uczestnicy wysłuchali wykładu wprowadzającego na temat „Nauczanie języka francuskiego specjalistycznego: metodyka i ograniczenia […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa