Aktualności

Aktualności

Przed ORE nowe wyzwania i zadania w związku z realizacją głównych kierunków polityki oświatowej państwa

„Liczymy na wasze pomysły na misję działania w obszarze edukacji. Razem zmieniamy edukację. Plany mamy ambitne, wymagające też szybkich reakcji” – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka podczas wizyty kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w dniu 3.07.2024 roku. „Mamy dla was dużo nowych zadań. Będziemy razem dobrze działać na rzecz mądrej zmiany w polskiej edukacji” – dodała, aby potwierdzić istotną […]

Rozpoczęły się prace grup roboczych w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

Źródło: gov.pl/web/edukacja/rozpoczely-sie-prace-grup-roboczych-w-ramach-zespolu-ds-pragmatyki-zawodowej-nauczycieli

Zadaniem Zespołu powołanego przez Minister Barbarę Nowacką jest przygotowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. W ramach Zespołu pracuje pięć tematycznych grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami regulacji kształtujących organizację i warunki pracy nauczycieli.

Ankieta dla doradców zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa potrzeby oraz oczekiwania w zakresie wykorzystywania zasobów internetowych w doradztwie zawodowym i kształceniu zawodowym. Ankieta zawiera 10 pytań. Uzyskane wyniki pomogą nam odpowiedzieć na Państwa potrzeby i udoskonalić portal Infozawodowe tak, aby w pełni zaspokajał Państwa potrzeby. Link do ankiety Na Państwa odpowiedzi czekamy do 16 lipca 2024 r. Zapraszamy do udziału w badaniu.

Posiedzenie Zespołu ekspertów ds. młodzieżowych ośrodków wychowawczych

27 czerwca 2024 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Polnej 46 A w Warszawie powołany został Zespół ekspertów ds. młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zorganizowane zostało pierwsze posiedzenie, którego honorowym gościem była Paulina Piechna-Więckiewicz Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ekspertami ds. MOW zostali dyrektorzy wybranych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy otrzymali powołania do w/w Zespołu. Swoją obecnością zaszczycili również: Krystyna Kiernozek – Radca w Departamencie Wychowania i Profilaktyki MEN, […]

Rozporządzenie Ministra Edukacji dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkołach

Źródło: gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-ministra-edukacji-dotyczace-bezpieczenstwa-i-higieny-w-szkolach2

26 czerwca 2024 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zmiany wejdą w życie 11 lipca br.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa