Autor: Agata Jarnutowska

Zmiany w egzaminach maturalnych i ósmoklasisty na rok szkolny 2024/2025

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiedziała zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym. Aktualnie w CKE trwają prace nad informatorami o egzaminach od roku szkolnego 2024/2025 oraz udostępnieniem szkołom materiałów do przeprowadzenia egzaminów próbnych w grudniu 2024 r. Informatory mają ukazać się w sierpniu. Zapowiadane zmiany wynikają z odchudzenia podstaw programowych od września 2024 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie CKE: Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 lipca 2024 r

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

Do 30 lipca br. potrwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. 

Inwestycje C 2.1.3 – ruszył nabór na szkolenia dla nauczycieli

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór w ramach inwestycji C 2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy na szkolenia dla nauczycieli szkolnych oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać do 14 sierpnia 2024 roku, do godz. 16:59

Konferencja Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Ośrodku Rozwoju Edukacji

Zdjęcie zbiorowe uczestników Konferencji Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO w 2024 r.

Tegoroczna Konferencja dla nauczycieli Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO odbyła się w tym roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji (10-11 czerwca br). Organizatorem spotkania był Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Narodowy Instytutem Dziedzictwa. Uczestnicy spotkania powitani zostali przez zaproszonych gości: Adę Guźniczak – szefową Gabinetu Politycznego Minister Edukacji, prof. Michała Kleibera – Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Lydię Ruprecht – […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa