Była moc i była jedność!

13.06.2024 odbył się warsztat stacjonarny zorganizowany przez Wydział Doradztwa Zawodowego (WDZ). Spotkanie zatytułowane „Moc jedności: warsztat współpracy i komunikacji” skierowane było do doradców/doradczyń zawodowych pracujących na co dzień z młodzieżą , a poprowadzone przez Martę Koch-Kozioł, głównego specjalistę WDZ. Warsztat wykorzystywał m.in. elementy dramy – np. ćwiczenie Kolumbijska hipnoza. Spotkanie było doskonałą okazją do rozwoju osobistego i zawodowego. Przede wszystkim szkolenie pozwoliło na bezpośrednią interakcję z uczestnikami, co sprzyja lepszemu zrozumieniu materiału i wymianie doświadczeń. Była to także okazja na networking, który przyniósł wartościowe kontakty zawodowe i osobiste. Do zobaczenia na kolejnych stacjonarnych i zdalnych wydarzeniach WDZ.

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa