Barometr zawodów na rok 2024

Źródło: https://barometrzawodow.pl/
Źródło: https://barometrzawodow.pl/

Barometr zawodów to prognoza sytuacji w zawodach podzielonych na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Zawody nadwyżkowe to takie, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Jest to badanie jakościowe, które pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju.

Wyniki badania można wykorzystać między innymi w doradztwie zawodowym przy wspieraniu ucznia w projektowaniu przez niego kariery zawodowej. Jest to cenne źródło informacji także dla rodziców/ opiekunów prawnych.

Więcej informacji na stronie Barometru zawodów

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa