XV Ogólnopolski Tydzień Kariery OTK 2023

Źródło: https://sdsiz.com.pl/
Źródło: https://sdsiz.com.pl/

16 października 2023 r. ruszyła kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery OTK 2023. Jest to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP (SDSiZ RP) mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz promocji i rozwoju doradztwa zawodowego.

Tegoroczna edycja OTK 2023 odbywa się pod hasłem: „Talent i praca – to się opłaca”

Więcej informacji na stronie organizatora

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa