Warsztaty online dotyczące organizacji pracy małych zespołów – 21 i 25 sierpnia 2023 roku

Źródło: pixabay
Źródło: pixabay

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży budowlanej (BUD)”.

Warsztaty online odbędą się w dwóch terminach (dla dwóch grup warsztatowych):

  • I termin – 21 sierpnia 2023 r.
  • II termin – 25 sierpnia 2023 r.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, którzy realizują zadania związane z kształceniem w zawodach branży budowlanej.

Celem jest:

  • upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym w zakresie poszczególnych zawodów.

Warsztaty online odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa