Podsumowanie szkolenia online „Bądź aktywny zawodowo – metody aktywizujące na zajęciach z doradztwa zawodowego”

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

12 czerwca 2023 roku odbyło się planowane przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego bezpłatne szkolenie online „Bądź aktywny zawodowo – metody aktywizujące na zajęciach z doradztwa zawodowego”. Uczestnikami szkolenia byli doradcy zawodowi zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy bibliotek pedagogicznych.

Głównym celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywizujących metod problemowych.

Warsztaty podzielone były na dwa moduły. Część pierwszą poświęconą tematowi wykorzystania gier i symulacji na zajęciach z doradztwa zawodowego poprowadziła Renata Dankowska. Moduł drugi zatytułowany „Jak wykorzystać dramę na zajęciach z doradztwa zawodowego?” poprowadziła Aleksandra Chodasz. Ekspertki zaprezentowały tematykę w sposób przystępny, łącząc materiały  teoretyczne z treściami praktycznymi. W części praktycznej spotkania uczestnicy wykonywali liczne ćwiczenia interaktywne, mieli okazję pracować w grupach, dzielić się swoimi przemyśleniami, doświadczeniem i dobrą praktyką. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z metodą dramy, technikami i strategiami pracy wspomagającymi realizację zajęć z doradztwa zawodowego poprzez wykorzystanie metod audiowizualnych, gier i symulacji.

Uczestnicy wysoko ocenili merytoryczną wartość warsztatów online, wskazując na praktyczny aspekt przedstawionych treści i materiałów dydaktycznych.

Poniżej kilka wypowiedzi uczestników na temat szkolenia:

  • „Szkolenie ciekawe, inspirujące, pobudzające kreatywność”
  • Dziękuję za otwarte dzielenie się wiedzą i doświadczeniem”
  • Treści cenne organizacja perfekcyjna”
  • „Wszystko super, pozytywna atmosfera, panie prowadzące kontaktowe, miłe”

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa