Liga Robotów − O programie

Liga Robotów jest projektem realizowanym w ramach największego rządowego programu edukacyjno-technologicznego – Laboratoria Przyszłości, prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z partnerami. Dzięki tej wyjątkowej – nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej – inwestycji w edukację, szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt o wartości ponad 1 mld zł.

Idea Ligi Robotów została oparta na tzw. kierunkach STEAM (ang. science, technology, engineering, art, mathematics), które zakładają łączenie i przenikanie się najnowszych osiągnięć nauki, inżynierii, technologii, a także sztuki i matematyki. Edukacja oparta o kierunki STEAM, a realizowana w ramach Ligi Robotów, ma wspierać rozwój takich kompetencji przyszłości, jak: kooperacja, kreatywność, krytyczne myślenie i komunikacja. Promowanie robotyki i nowoczesnych technologii w formie twórczych wyzwań i nauki przez zabawę, pozwala na wszechstronny rozwój uczniów i ich talentów.

Celem projektu skierowanego do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest promowanie robotyki i nowoczesnych technologii oraz wspieranie kompetencji przyszłości. Realizowany ogólnopolski turniej robotyczny ma ułatwiać dostęp do nowych technologii i rozwiązań, wyrównywać szanse edukacyjne, a także wspierać kreatywność.

Zadaniem szkolnej drużyny robotycznej będzie zaprojektowanie, skonstruowanie i zaprogramowanie robota niezbędnego do wykonania misji znajdującej się na macie turniejowej. Etapy powstawania robota i sposoby rozwiązywania problemu badawczego uczestnicy będą dokumentować.

Robotyczne drużyny zmierzą się podczas Regionalnych Turniejów Ligi Robotów, a najlepsze maksymalnie 32 zespoły w Polsce zawalczą o tytuł Mistrza Ligi Robotów w Ogólnopolskim Finale Ligi Robotów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa