Konferencja online „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami” – 7 czerwca 2023 roku

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego we współpracy z Wydziałem  Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  zaprasza do udziału w konferencji branżowej pn. „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”.

Otwarcie cyklu konferencji branżowych nastąpi 7.06.2023 r. o godz. 09:30 – branże: mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, motoryzacyjna, górniczo-wiertnicza, metalurgiczna, ceramiczno-szklarska, chemiczna, elektroniczno-mechatroniczna, elektroenergetyczna, teleinformatyczna, audiowizualna, poligraficzna.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracowników kuratoriów oświaty, wizytatorów kuratorium oświaty oraz doradców zawodowych ze szkół i placówek.

Celem konferencji jest:

  1. Promocja szkolnictwa branżowego.
  2. Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji praktycznej nauki zawodu.
  3. Uwarunkowania organizacyjne współpracy pracodawców ze szkołami.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

UWAGA: Osoby, które zarejestrowały się na konferencję w terminie 22.05.23 r., który został odwołany, nie muszą rejestrować się ponownie.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa