Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ) – edycja 6”

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ) – edycja 5”, które odbędzie się w terminie 20.02 – 06.03.2023 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem szkolenia jest:

  1. Poszerzenie umiejętności w zakresie planowania kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  2. Doskonalenie umiejętności opracowywania programu nauczania KKZ i KUZ.
  3. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania dla KKZ, KUZ.

Elektroniczny formularz rejestracji

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa