Szkolenie „Zarządzanie projektami w szkole branżowej” – edycja 1

fot. Pixabay.com
fot. Pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Zarządzanie projektami w szkole branżowej” – edycja 1, które odbędzie się w terminie 30.01 – 26.02.2023 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zarządzania projektami w szkole branżowej ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów tematycznych:

 • Interesariusze projektu – zainteresowane strony i zakres,
 • Podział pracy i struktura,
 • Wykres Gantta, analiza ścieżki krytycznej,
 • Metody skracania czasu i kosztów projektu,
 • Metody monitorowania i oceny postępów w realizacji projektu oraz ostatecznych wyników, w tym finansów,
 • Metody komunikacji projektu,
 • Zarządzanie projektem a zarządzanie zmianą,
 • Rozwiązania informatyczne w zarządzaniu projektami w szkole branżowej,
 • Kluczowa terminologia zarządzania projektami w szkole branżowej,
 • Techniki zarządzania ryzykiem,
 • Procedury zamknięcia projektu.

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji oraz zapisy

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa