Kompetencje transwersalne – szkolenie

W dniach 20−21 września br. Marta Koch-Kozioł − kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego wraz z Barbara Fijałkowską i Roksaną Pierwienicką (IBE), na mocy porozumienia z Instytutem Badań Edukacyjnych, poprowadziła część szkoleniową w ramach projektu TRANSVAL-EU.

Głównym celem szkolenia było poznanie narzędzi do przeprowadzenia identyfikowania i dokumentowania kompetencji transwersalnych. Uczestnikami byli doradcy zawodowi pracujący m.in. w placówkach oświatowych, biurach karier, urzędach pracy.

Instytut Badań Edukacyjnych jest zaangażowany w międzynarodowy projekt TRANSVAL-EU. Projekt dotyczy walidacji kompetencji transwersalnych (in.: przekrojowych lub transferowalnych). Podejmowane w jego ramach działania mają charakter policy experimentation koordynowanego na poziomie ministerialnym.

Więcej informacji pod adresem projektu

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa