Potrzeby szkoleniowe doradców zawodowych – wyniki ogólnopolskich badań ankietowych SDSiZ RP oraz WDEZ ORE w kwartalniku naukowym

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przy współpracy z Wydziałem Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w ramach podpisanego porozumienia. Badanie dotyczyło  potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych pracujących na rzecz edukacji. Badania zostały przeprowadzone w 2021 roku na grupie 143 doradców zawodowych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Respondenci odpowiedzieli na pytania dotyczące sześciu obszarów tematycznych, w tym modułów treści programowych z rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego. Artykuł został opracowany przez Ewę Dębską, Martę Koch-Kozioł, Monikę Mazur-Mitrowską i Mirosława Żurka.

Wyniki badań oraz ich omówienie znajdują się w kwartalniku naukowym Edukacja Ustawiczna dorosłych 4(115)/2021 (PDF 6,7 MB) pod tytułem „Potrzeby szkoleniowe doradców zawodowych – wyniki ogólnopolskich badań ankietowych”.

Wszystkim, którzy wzięli czynny udział w badaniu serdecznie dziękujemy.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa