Szkolenie ABC Doradcy zawodowego już za nami

9 marca 2022 roku odbyło się szkolenie „ABC DORADCY – jak stworzyć zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem ZPE?”. Szkolenie online przeznaczone było dla doradców zawodowych (osób realizujących działania z zakresu doradztwa zawodowego) zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych, którzy chcieli zapoznać się z możliwościami i zasobami Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej na potrzeby tworzenia zajęć z doradztwa zawodowego.

Szkolenie prowadził Oskar Bień – główny administrator ZPE w projekcie PDN (Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość) oraz Marta Koch-Kozioł – kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, ekspert merytoryczny w projekcie PDN.

Celami szkolenia było:

  1. Zapoznanie uczestników z pracą i funkcjonalnościami na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
  2. Zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia zajęć z doradztwa zawodowego na

ZPE na przykładzie konkretnego scenariusza.

Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się tworzeniem m.in. mapy myśli, puzzli czy krzyżówki z wykorzystaniem kreatora.

Bardzo dziękujemy za liczny udział w spotkaniu.

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa