Zaproszenie na spotkanie dotyczące Centrów Doskonałości Zawodowej

logo european_commission
logo european_commission

7 marca odbędzie się bezpłatne spotkanie organizowane w ramach programu ERASMUS+.  Inicjatywa Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVE) umożliwia instytucjom zajmującym się kształceniem zawodowym dostosować umiejętności do zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych, w tym potrzeb cyfrowych. CoVE działają w określonym kontekście lokalnym i działają na rzecz innowacji, rozwoju regionalnego i włączenia społecznego. Współpraca centrów odbywa się za pośrednictwem międzynarodowych sieci współpracy.

W trakcie sesji zostaną przekazane informacje o sposobie przygotowania i składania wniosków. Sesja informacyjna będzie prowadzona w języku angielskim i dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych tematem CoVE.

Więcej na temat wydarzenia na stronie organizatora.

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa