Broszura Komisji Europejskiej dotycząca sieci europejskich

©-paulgrecaud/photogenica
©-paulgrecaud/photogenica

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą sieci europejskich zaktualizowaną przez Komisję Europejską. Znajduje się tam krótki opis realizowanych projektów oraz dane kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie zadań.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa