Zaproszenie na bezpłatne webinarium

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego zaprasza na warsztat otwarty on-line (webinarium) pn.: Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru przez nauczycieli w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia organizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Webinarium odbędzie się w czwartek 14 października 2021 r. w godzinach 10:00-13:00.

Warsztat skierowany jest dla nauczycieli różnych typów szkół. Zostaną przedstawione możliwości dotyczące wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) w ramach zajęć szkolnych prowadzonych przez nauczycieli oraz praktyki doradczej.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie organizatora

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa