Sprawozdanie z konferencji członków sieci EQAVET

fot. ec.europa.eu
fot. ec.europa.eu

W dniach 7–8 października br. odbyła się konferencja członków sieci EQAVET oraz przedstawicieli Krajowych Punktów Referencyjnych. Spotkanie odbyło się w przestrzeni wirtualnej za pomocą platformy Teams. W spotkaniu uczestniczyło 60 członków z 22 krajów – 19 krajów z UE, 3 poza UE.

Główny temat spotkania dotyczył działania Centrów Doskonałości Zawodowej (Centres of Vocational Excellence CoVE). Centra Doskonałości Zawodowej służą wsparciu instytucji kształcenia zawodowego w dostosowaniu do zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych. Tworzenie centrów ma na celu wspieranie ponadnarodowych platform współpracy, których utworzenie byłoby trudne dla państw do zrealizowania bez koordynacji ze strony UE.

3 kluczowe obszary poruszane podczas spotkania to:

  • Jakie są główne wyzwania związane z zapewnieniem jakości w sieciach CoVE?
  • Jakie prace i wyniki sieci EQAVET są przydatne dla CoVE?
  • Jakie inne instrumenty można wykorzystać do zapewniania jakości w CoVE?

Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem trzech CoVe. Trzy CoVE – jeden projekt z konkursu 2019 (EXAM 4.0) oraz dwa projekty z konkursu 2020 (European Centre of Vocational Excellence in Microelectronics (ECOVEM), European Platform for Urban Greening ). Dwa z tych przykładów odnosiły się do zapewniania jakości na poziomie projektu (ECOVEM i Urban Platform), podczas gdy trzeci przykład (Egzamin 4.0) przedstawiał podejście do zapewniania jakości na poziomie organizacji, a więc harmonizacja w całym regionie (Kraj Basków).

W drugiej części spotkania uczestnicy dyskutowali w małych grupach, jakie prace i wyniki działań sieci EQAVET byłyby przydatne dla sieci CoVE. Stwierdzono, że ramy EQAVET są pomocne, zwłaszcza wskaźniki i orientacyjne deskryptory związane z zapewnianiem jakości kształcenia zawodowego. Stwierdzono jednak również, że zastosowanie ram EQAVET w funkcjonowaniu CoVe wymaga operacjonalizacji. Potrzebna jest także dalsza dyskusja.

Podczas trzeciej części spotkania przedstawiono prezentacje dot. zapewnienia jakości kształcenia:

  • Znak jakości EVTA;
  • Przeglądy partnerskie (tzw. peer review). W ramach dwóch projektów finansowanych Z programu Erasmus+ (2017–2019/2019–2021) krajowe programy oceny EQAVET z Austrii, Chorwacji, Estonii, Finlandii i Słowenii opracowały i przetestowały metodologię oceny partnerskiej;
  • ISO/EFQM: Międzynarodowe lub firmowe oznaczenia jakości i instrumenty, takie jak ISO i EFQM, które oferują certyfikaty możliwe do wykorzystania przy ocenie „jakości zarządzania” organizacjami CVET. Więcej informacji o ISO/EFQM: Anette Curth, EQAVET Secretariat, pdf, 700KB)

Program konferencji (pdf.176 KB).

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 11–12.11.2021 roku.

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa