Szkolenia dla Liderów i Kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

©-gerasimov / Photogenica
©-gerasimov / Photogenica

26 sierpnia 2021 r. rozpoczął się cykl szkoleń dla Liderów i Kadry SCWEW. Szkolenia zostały zaplanowane w taki sposób, by uczestnicy mieli możliwość udziału w spotkaniach stacjonarnych oraz organizowanych w formule on-line. Trzecią formą doskonalenia jest kurs samokształceniowy na platformie e-learningowej.

Harmonogram szkoleń przewiduje:

  • 2 dwudniowe spotkania stacjonarne dla Liderów SCWEW;
  • 1 pięciodniowe spotkanie stacjonarne dla kadry SCWEW;
  • 3 dwudniowe spotkania online dla Kadry SCWEW.

Spotkania online, stacjonarne oraz samokształcenie to cykl trzech modułów pogłębiających wiedzę uczestników. W ramach tych spotkań uczestnicy będą pracować w grupach, omawiając poszczególne zagadnienia z obszaru funkcjonowania Specjalistycznych Centrów, jak i zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły włączającej. Dodatkowy atut szkoleń stanowią przygotowane dla uczestników materiały, przekazywane im po ukończeniu każdego Modułu. Materiały mogą być wykorzystane zarówno do pogłębienia i uzupełnienia treści szkoleniowych, jak i do realizowania zadań związanych z działalnością SCWEW. Obecnie trwają szkolenia online, których celem jest przybliżenie Zespołom SCWEW kluczowych zagadnień z obszaru edukacji włączającej oraz specyfiki zadań i współpracy w zespołach SCWEW.

W najbliższym czasie rozpoczną się szkolenia stacjonarne. Zakończenie całego cyklu szkoleniowego planowane jest do końca października.

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa