Szkolenie „Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego” – edycja 2

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego” – edycja 2, które odbędzie się w terminie 23 sierpnia – 3 października 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, a także dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach, nauczycieli kształcenia zawodowego, pracowników kuratoriów oświaty.

Celem szkolenia jest:

  1. Przygotowanie pracowników PDN do pracy z nauczycielami w zakresie planowania procesu dydaktycznego.
  2. Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego.
  3. Poszerzenie kompetencji w zakresie konstruowania i modernizacji programu nauczania zawodu z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego, w szczególności nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, ramowego planu nauczania oraz warunków i potrzeb szkoły.
  4. Poszerzenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie nabycia przez uczniów dodatkowych uprawnień zawodowych w ramach wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Czytaj więcej informacji na ten temat

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa