Szkolenie „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”, które odbędzie się w terminie 24 maja–4 czerwca 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych, dyrektorów szkół, wizytatorów.

Celem szkolenia jest:

  1. Upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
  2. Upowszechnienie informacji o funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Kształcenia (ZSK) w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
  3. Doskonalenie umiejętności opracowania oferty edukacyjnej szkół, placówek i centrów;
  4. Wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szkół, placówek i centrów.

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji oraz zapisy.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa