Podsumowanie konferencji „Wykorzystanie potencjału uczniów w procesie diagnostycznym w doradztwie zawodowym”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

20 maja br. odbyła się konferencja „Wykorzystanie potencjału uczniów w procesie diagnostycznym w doradztwie zawodowym”, zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na platformie Zoom.

Celem konferencji było:

 1. Wskazanie na możliwości doboru i wykorzystywania narzędzi diagnostycznych dla doradców zawodowych.
 2. Zapoznanie doradców zawodowych z wybranymi technikami i narzędziami diagnostycznymi w procesie projektowania karier edukacyjnych i zawodowych.
 3. Wskazanie na umiejscowienie określenia potencjału i zasobów ucznia w całym procesie doradczym.
 4. Podkreślenie znaczenia standardów etycznych w postępowaniu diagnostycznym.
 5. Omówienie roli rodziców w określeniu potencjału osobistego i zawodowego ucznia.
 6. Zwiększenie wiedzy z zakresu kompetencji i dyspozycji diagnostycznych doradcy zawodowego.

Konferencja skierowana była do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek pedagogicznych, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób.

W trakcie trwania wydarzenia uczestnicy mieli przede wszystkim okazję dowiedzieć się, jak profesjonalnie i odpowiedzialnie budować, rozwijać i wzmacniać własne kompetencje zawodowe w obszarze diagnostyki.

Oficjalnego otwarcia konferencji w imieniu Tomasza Madeja – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji dokonała Marta Koch-Kozioł, kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno–Zawodowego, wprowadzając jednocześnie uczestników w tematykę konferencji.

Treści merytoryczne poruszane podczas konferencji zostały zaprezentowane przez następujących prelegentów zewnętrznych:

 • dr Ewa Wojtowicz – doktor nauk humanistycznych, specjalność psychologia (2009, Uniwersytet SWPS), psycholog, trener i wykładowca akademicki z zakresu rozwoju „people skills”, psychologicznych kompetencji specjalistycznych oraz zastosowań psychologii w biznesie i edukacji. Prowadzi praktykę z zakresu pomocy psychologicznej, szkoleń i coachingu. Jest prezesem fundacji Instytut Psychologii i Psychoterapii zajmującej się edukacją psychologiczną i świadczeniem usług psychologicznych. Praktyczne doświadczenie zdobywała na stanowisku koordynatora ds. rozwoju personalnego i doradcy zawodowego. Była współrealizatorem dwóch projektów gier komputerowych z zakresu doradztwa zawodowego.
 • dr hab. Małgorzata Rosalska (profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, nauczyciel – doradca zawodowy w szkole podstawowej. Kierownik Studiów Podyplomowych Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne na WSE UAM. Specjalizuje się w metodyce doradztwa zawodowego, metodach diagnostycznych w doradztwie, metodyce rozwijania zasobów karierowych i kompetencji akademickich. Jej zainteresowania badawcze związane są także z tematyką edukacji dorosłych i polityką oświatową. Autorka programu zajęć dla doktorantów „Przedsiębiorczość w rozwoju kariery”.
 • dr Monika Mazur-Mitrowska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, wykładowca akademicki, nauczyciel, zdobyła kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego, coachingu oraz zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie oraz przedsiębiorczości; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej, dydaktycznej, oraz doradczej.
 • Barbara Górka – doradca kariery, pedagog, ekspert w międzynarodowych projektach dot. nowożytnego poradnictwa, trener z zakresu tematyki poradnictwa konstruktywistycznego, superwizor doradców, service designer. Na gruncie naukowym interesują ją holistyczne podejście do osoby radzącej się w odniesieniu do teorii konstruktywistycznych oraz procesy wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Renata Maciejczyk – nauczycielka, trener i doradca zawodowy. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Współpracuje jako trener z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
 • Anna Płoska ─ doradca zawodowy, HR Business Partner, coach, mentor oraz wykładowca akademicki. Właścicielka Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia, w której na co dzień szkoli doradców zawodowych, upraktyczniając ich warsztat pracy oraz przekazując dobre praktyki i nieszablonowe pomysły na angażujące zajęcia z doradztwa zawodowego. Badaczka i obserwatorka rynku pracy, uczestniczka ponad 100 rozmów kwalifikacyjnych na potrzeby badawcze do pracy dyplomowej. Autorka programów wsparcia i aktywizacji, kursów online oraz innowacyjnych kierunków na uczelniach wyższych.
 • Marcin Kuc – pedagog socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zaburzoną emocjonalnie a także w obszarze szeroko rozumianego doradztwa zawodowego, tutoringu i coachingu ukierunkowanego na rozwój dzieci i młodzieży. Współzałożyciel i lider świdnickiej sieci doradców zawodowych.
 • dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak – pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny, Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, naukowiec i praktyk, prowadzi liczne szkolenia dla różnych grup zawodowych w tym nauczycieli, autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in. książki „Rodzina uczniów zdolnych”.
 • Agnieszka Kośkiewicz (PPP w Bychawie) – psycholog, doradca zawodowy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel dyplomowany. Autor i realizator wielu projektów oraz przedsięwzięć edukacyjnych i rozwojowych oraz publikacji skierowanych do szkół i placówek oświatowych w obszarze doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

O tym, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników świadczą informacje zwrotne uzyskane od nich na czacie na koniec wydarzenia:

„Bardzo dziękuję za super konferencję i atmosferę”

„Złapałam „wiatr w żagle. Dziękuję za tak profesjonalnie przygotowaną pod każdym względem konferencję”

„ORE jak zawsze na medal”

„Bardzo dziękuję!!! Tego potrzebowałam.”

W imieniu Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dziękujemy za tak pozytywny odbiór konferencji i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa