Obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM)

Udział wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) w projektach międzynarodowych to jeden z pomysłów na wspieranie ich rozwoju. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielić się będzie Marcin Głuszyk – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, w ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży (transmisja live).

Marcin Głuszek, koordynator wielu projektów międzynarodowych w ramach ERASMUS+, w których uczestniczyli wychowankowie MOW podczas transmisji live, odpowie na pytania dotyczące najbardziej zawiłych elementów realizacji projektów młodzieżowych, m.in.: Na co zwracać uwagę? Jak oceniać ryzyko? Skąd wziąć partnerów i czy napisanie wniosku naprawdę jest takie trudne?

Europejski Tydzień Młodzieży odbędzie się w dniach 24–30 maja 2021 r. Organizowany jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpusu Solidarności z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Transmisja LIVE 28.05.2021 godzina. 18:00.

Więcej informacji  o programie obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa