Doradztwo na odległość w innej odsłonie

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w dniu 26 maja zorganizowało spotkanie on-line pn. Doradztwo zawodowe na odległość- w świecie cyfryzacji i nowoczesnej technologii. Było to spotkanie wyjątkowe pod wieloma względami. Działanie powstało w ramach porozumienia podpisanego między ORE a Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenie zostało podzielone na 4 bloki tematyczne:

  1. Doradztwo zawodowe na odległość – Marta Koch-Kozioł, kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, członek Zarządu Głównego SDSiZ RP
  2. Proces doradczy w świecie cyfryzacji – Monika Frąckowiak – członek Zarządu Głównego SDSiZ RP, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
  3. Tomasz Magnowski – przewodniczący Zarządu Głównego SDSiZ RP, nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
  4. Joanna Gajdzińska – członek SDSiZ RP, doradca zawodowy w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

Spotkanie odbyło się w trakcie rzeczywistym wykorzystując platformę ZOOM. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem brali aktywny udział w szkoleniu. Wstawaliśmy z krzeseł, spotykaliśmy się w wirtualnym pokoju, rozmawialiśmy o doradztwie przyszłości, zapoznawaliśmy się z wieloma innowacyjnymi narzędziami możliwymi do wykorzystania w procesie doradczym. A to wszystko dzięki idei, która nas połączyła – mówimy z pasją o naszym zawodzie!

Dziękujemy wszystkim za wspólny udział i zapraszamy na udział w kolejnych działaniach wydziału.

 

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa