Szkolenie organizowane we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki

fot. Julia Uszpolewicz
fot. Julia Uszpolewicz

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Innowacyjne metody pracy z wychowankiem MOS/MOW: sztuka współczesna” organizowanym we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki.

Trzydniowe szkolenie on-line odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2021 za pośrednictwem platformy Zoom.

Forma doskonalenia adresowana jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych zainteresowanych twórczymi metodami pracy z wychowankami.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających warunki zatrudnienia, niezależnie od doświadczenia w pracy ze sztuką i znajomości sztuki współczesnej. Dzieła sztuki traktujemy jako pretekst do rozmowy i inspirację do szeroko pojętych działań twórczych, niekoniecznie prac plastycznych.

Więcej informacji i rekrutacja na szkolenie

Zgłoszenia przyjmowane są do 14.04.2021 roku lub do wyczerpania miejsc.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa