Moodle to wciąż jedna z najpopularniejszych platform edukacyjnych

©-piter2121/photogenica
©-piter2121/photogenica

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego poleca popularny na świecie system zarządzania uczeniem się – platformę Moodle.

Ośrodek Rozwoju Edukacji od lat prowadzi kursy doskonalące dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia z zakresu tworzenia zasobów edukacyjnych na platformie Moodle. Ponadto realizuje szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, doradców zawodowych, pracowników placówek oświatowych właśnie za pomocą tego systemu zarządzania kształceniem (adres platformy: https://e-kursy.ore.edu.pl).

Zachęcamy do bliższego poznania tego narzędzia, które od lat (pierwsza wersja 1.0 ukazała się w 2002 r.) jest nieustannie rozwijającym się elastycznym i dynamicznym systemem. Moodle to skrót nazwy angielskiej – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment oznaczającej modułowe, dynamiczne, zorientowane obiektowo środowisko nauczania.

Przymiotnik „modułowe” mówi o tym, że architektura platformy zbudowana jest z pojedynczych modułów (np.: bloków, aktywności, zasobów itp.). Projekt Moodle w swoich założeniach ma być dynamicznie rozbudowywany i to zjawisko możemy obserwować od lat – najnowsza wersja systemu to już 3.10, a zapowiadane jest udostępnienie w najbliższym czasie wersji 4.0, która ma odmienić interfejs i nawigację systemu.

Moodle jest środowiskiem zorientowanym obiektowo, które zostało zaprojektowane w językach skryptowych – przede wszystkim w języku PHP i opiera się na bazie danych SQL. Platforma Moodle to przede wszystkim środowisko kształcenia, które służy do realizacji nauczania zdalnego oraz wspomaga proces uczenia się i umożliwia komunikację z uczestnikami kursów. System Moodle oprócz możliwości publikacji treści oraz wspierania całego procesu edukacyjnego, pozwala również na kształtowanie relacji międzyludzkich, co jest szczególnie ważne w okresie pandemii i braku bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Komunikacja jest to aspekt, na który szczególny nacisk kładą sami autorzy projektu Moodle. Statystyki z roku 2020 wskazują, że  Moodle  jest dominującym rozwiązaniem e-learningowym z zakresu open source, wdrażanym nie tylko w światowym, ale też w polskim systemie edukacji.

Polecamy korzystanie z platformy Moodle, ponieważ od lat skutecznie sprawdza się w nauczaniu zdalnym. Nauczyciel za jej pomocą udostępnia uczestnikom różnorodne w formie materiały dydaktyczne, tj. teksty, linki do zasobów, obrazy, animacje, video itp. Treści dydaktyczne mogą powstawać bezpośrednio w ramach platformy albo zostać zaimportowane do systemu, jeśli zostały przygotowane w innym zewnętrznym narzędziu.

Platforma daje również możliwość monitorowania wiedzy i umiejętności, nabywanych przez uczestników kursów. System umożliwia tworzenie różnorodnych typów testów (np. jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, z uzupełnianiem luk w tekście, prawda-fałsz itp.) oraz wielu rodzajów zadań (np. takich jak: wpisywanie tekstu, udzielanie odpowiedzi tekstowych, przesyłanie plików itp.). Dodatkowo nauczyciel może wykorzystywać opcje prowadzenia tzw. dziennika elektronicznego oraz oceniania postępów użytkowników, konfiguracji progów zaliczeniowych testów, zadań itp. Narzędzia dostępne w środowisku Moodle  sprzyjają komunikacji między uczestnikami szkolenia oraz prowadzącym – zachodzącej m in. przez uczestniczenie w dyskusjach na forach, pisanie bloga, komentowanie, czatowanie, czy też korzystanie z wewnętrznej poczty systemowej.

Więcej informacji o systemie na oficjalnej stronie Moodle.

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ORE wkrótce ogłosi rekrutację na szkolenie e-learningowe „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, informacje o zapisach na kurs będą dostępne na stronie głównej ORE.

Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa