Młodzi niesłyszący na rynku pracy – warsztaty

Logo programu Erasmus+
Logo programu Erasmus+

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zachęca do udziału w bezpłatnych warsztatach finansowanych z programu ERASMUS+. Wydarzenie skierowane jest do osób, które pracują lub wspierają młodych ludzi niesłyszących w codziennym ich życiu: szkolnym, rodzinnym, zawodowym. Głównym celem projektu jest to, aby młodzi ludzie niesłyszący mieli wpływ na swój rozwój zawodowy i byli w stanie pokonywać przeszkody, aby móc funkcjonować w każdym środowisku zawodowym, w którym się znajdą. Zapisy i warsztaty prowadzone w języku angielskim.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny.

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa