Rekrutacja eksperta kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje eksperta do weryfikacji/recenzji i odbioru programu nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodu mechanik motocyklowy.

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  • nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu lub
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
  • nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych lub
  • pracodawców, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu lub
  • pracodawców, których działalność gospodarcza jest związana z zawodem, do którego składana jest oferta.

W wyniku projektów konkursowych realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 „Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów”, opracowane zostały dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, dla których określone zostały efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów wraz z programami ich nauczania.

Weryfikacja i odbiór programów nauczania DUZ realizowane będą w ramach drugiego zadania projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, czyli nadzoru merytorycznego nad tworzonymi w ramach projektów konkursowych MEN e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych, tj. odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych.

Termin składania ofert do 14.01.2021 do godziny 9.00.

Szczegóły dotyczące naboru w Biuletynie Informacji Publicznej ORE

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa