Prace nad podstawą programową kształcenia w zawodzie podolog

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE 8 grudnia 2020 r. rozpoczęli prace nad projektem podstawy programowej kształcenia w zawodzie podolog, w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Ekspertów, opracowujących projekt podstawy programowej podczas spotkania online, powitał Tomasz Madej – p.o. Dyrektor ORE. Eksperci, po zapoznaniu się ze sposobem organizacji prac oraz z metodologią opracowywania podstaw programowych, przedyskutowali kwestie merytoryczne dotyczące zawodu podolog, sformułowali nowe efekty kształcenia i kryteria weryfikacji, dokonali niezbędnych korekt m.in. nazw jednostek efektów kształcenia, a także zaplanowali kolejne etapy prac.

Nowy zawód podolog 323014 jest zawodem przyporządkowanym do branży fryzjersko-kosmetycznej (FRK). Została w nim wyodrębniona jedna kwalifikacja FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych. Kształcenie w tym zawodzie będzie prowadzone w szkole policealnej o 2-letnim okresie nauczania (kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej) [*].

Wniosek w sprawie wprowadzenia do systemu oświaty nowego zawodu podolog został zgłoszony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Zapotrzebowanie na usługi podologiczne jest duże m.in. z powodu chorób cywilizacyjnych (np. cukrzyca – tzw. zespół stopy cukrzycowej) oraz starzenia się społeczeństwa przy jednoczesnym wydłużaniu się życia. Odpowiednia pielęgnacja stóp oraz zabiegi profilaktyczno-lecznicze zapewniają zdrowe i zadbane stopy, komfort codziennego funkcjonowania.

Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu), na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, od roku szkolnego 2018/2019 realizuje kształcenie na kierunku podolog w ramach eksperymentu pedagogicznego.

——
[*] Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji i zadań kształcenia w zawodów szkolnictwa branżowego. Dostęp online – https://legislacja.gov.pl/projekt/12341002/katalog/12744138#12744138. Ostatni dostęp: 8.12.20 r.

 

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa