Pierwsza konferencja ORE z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR) za nami

Ośrodek Rozwoju Edukacji ma zaszczyt poinformować, że w dniach 19–20.10.2020 roku odbyła się konferencja „Nadzór pedagogiczny w obszarze szkolnictwa branżowego, kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego w teorii i praktyce” finansowana z projektu EUROGUIDANCE POLAND/ EURODORADZTWO POLSKA współfinansowanego z programu ERASMUS+.

Celem konferencji było:

 1. Doskonalenie wiedzy wizytatorów z zakresu zmian organizacyjnych i programowych w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym.
 2. Ukazanie roli nadzoru pedagogicznego we wdrażaniu zmian w szkolnictwie branżowym ukierunkowanych na wysoką jakość kształcenia praktycznego odpowiadającego na potrzeby rynku pracy.
 3. Upowszechnianie informacji na temat oferty edukacyjnej i zasobów edukacyjnych wspierających szkolnictwo branżowe.

Spotkanie adresowane było do wizytatorów, kuratorów, koordynatorów ds. kształcenia zawodowego, koordynatorów ds. kształcenia specjalnego, ale także przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Konferencja miała charakter konferencji blended. Zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemicznymi część uczestników stacjonowała w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, większość odbiorców uczestniczyła w formie zdalnej. W związku z powyższym wynajęto jedyną w Polsce wirtualną salę konferencyjną na platformie Virbela. Ośrodek Rozwoju Edukacji jako pierwsza i jedyna placówka doskonalenia nauczycieli wykorzystała wirtualną rzeczywistość (VR) przy organizowaniu konferencji. Prelegentami konferencji byli przedstawiciele Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego oraz Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowe (MEN), a także prelegenci zewnętrzni.

Z ramienia Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ) MEN występowali:

 1. Piotr Bartosiak, Zastępca Dyrektora DSKKZ MEN
 2. Emilia Maciejewska, Naczelnik Wydziału DSKKZ MEN
 3. Marianna Brzozowska-Skwarek, Naczelnik Wydziału DSKKZ MEN
 4. Urszula Blicharz, Główny specjalista w DSKKZ MEN
 5. Adam Paprocki Główny specjalista DSKKZ MEN
 6. Łukasz Marcisz, Główny specjalista DSKKZ MEN
 7. Janusz Niedziółka, Główny specjalista DSKKZ MEN

Z Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) MEN swoje wystąpienia miały:

 1. Helena Maryjanowska, Naczelnik Wydziału DWKI MEN
 2. Katarzyna Tyczka, Główny specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w DWKI MEN
 3. Joanna Kasińska-Popiel, Główny specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych DWKI MEN

Prelegentami zewnętrznymi byli:

 1. Dr Mirosław Żurek ─ członek Zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, trener, pracownik naukowy.
 2. Tomasz Magnowski ─ Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, doradca zawodowy, z wykształcenia mgr inż. elektryk, nauczyciel, trener. Od 2012 r. Microsoft Innovative Educator Expert i uczestnik Microsoft Global Forum Barcelona 2014.

Dziękujemy za udział i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa