Ośrodek Rozwoju Edukacji członkiem sieci wojewódzkiej w Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego!

19 października br Pani Marta Koch-Kozioł, przedstawiciel Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego miała przyjemność prowadzić prezentację pt. Doradztwo zawodowe w polityce oświatowej podczas konferencji zorganizowanej przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Podlaskim Kuratorem Oświaty.  Konferencja zainicjowała projekt, w ramach którego powstała Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego. Tworzona sieć będzie działać na trzech poziomach: wojewódzkim, subregionalnym i powiatowym. W ramach współpracy wojewódzkiej Ośrodek Rozwoju Edukacji został zaproszony do współpracy jako przedstawiciel krajowej polityki oświatowej kształtowanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Z niecierpliwością oczekujemy pierwszych wspólnych działań.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa