Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli szkół ogólnodostępnych

Do udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
Spotkanie odbędzie się w formie online 11 września 2020 r. w godzinach 10.00 – 12.30

Uczestnicy:

  • zapoznają się z rolą i zadaniami SCWEW w zakresie wsparcia szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu edukacji włączającej;

  • poznają możliwości wykorzystania zasobów środowiska edukacyjnego w realizacji wsparcia udzielanego szkołom ogólnodostępnym;

  • poznają założenia realizacji zadań Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, a także ogólne zasady udziału w pilotażu projektu;

  • wymienią się  informacjami  o dostrzeganych, rozpoznanych potrzebach w zakresie pomocy we wdrażaniu edukacji włączającej i optymalizacji wsparcia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Rejestracja na spotkanie za pomocą formularza elektronicznego

Na zgłoszenia czekamy do 9 września 2020 r.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 4 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa